Vítám Vás na stránkách Biorezonanční terapie a homeopatické poradny v Poděbradech.
Biorezonanční metoda patří stejně jako homeopatie, akupunktura a jiné metody přírodní léčby do oblasti tzv. „alternativní medicíny”.

   Při akutních onemocněních a v chirurgii dosahuje metoda běžné medicíny velké úspěchy v léčbě fyzického těla. Léčba chronických onemocnění se vyvíjí většinou složitěji a mnozí pacienti s ní nejsou spokojeni. Toto je tedy oblast, kde nastupují metody tzv. alternativní, nebo-li metody, které nejsou komerčně rozšířeny a především podporovány, ačkoliv slaví prokazatelné úspěchy. Je škoda, že obě metody otevřeně nekráčí ruku v ruce a vzájemně se nedoplňují. Byl by to opravdový posun ve smyslu ulevit lidem při jejich zdravotních potížích. Nutno však podotknout, že poslední dobou se tato situace mění. Nejsilněji působící léčebný mechanismus má každý jednotlivý organismus sám. Bohužel, vlivem silně působících vnějších vlivů, toto mnohdy ztrácí. Vzniknuvší choroba, potíž, je tedy neschopností každého kterého organismu, se sám s ní vypořádat a to jak ve sféře fyzické, tak mentální. Je třeba tedy celostního pohledu. V následujícím menu bych vás rád seznámil s metodami Biorezonace a homeopatie, které neinvazivním způsobem dokáží ,, nastartovat ,, tělo k samouzdravovacímu procesu. ♥